świetliki dachowe

oddymianie pomieszczeń

Polish English German Russian

ŚWIETLIKI PUNKTOWE I PASMOWE W WERSJI NRO

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami z 12 marca 2009r. dachy o powierzchni przekraczającej 1000m2 muszą być wykonane jako NRO tj. spełniać klasę BROOF (t1) zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004.

Unima Plus przeprowadziła w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie pozytywne badania wypełnień punktowych i pasmowych  świetlików dachowych i klap dymowych z płyt z kompozytu poliestrowo-szklanego o nazwie handlowej UNISTOP (wniosek w Urzędzie Patentowym RP numer P.394254) i uzyskała dwa Raporty Kwalifikacyjne zgodne z PN-EN13501-5+A1:2010 o numerach 1307.2/13/Z00NP i 1307.1/13/Z00NPZ. Pozwala to na pełną realizację dachu ze świetlikami w klasie  BROOF (t1).

Wymiary świetlików punktowych i pasmowych pozostają bez zmian. Dotyczy to również współczynnika przenikania ciepła i obciążeń dociskających DL.


nro1   nro3   nro4

copyright by unima plus

made by

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd